Skyggestein

Vi kan skyte i Skyggestein sandtak.

Det skal alltid være med en ansvarlig skyteleder.

Bukker merket «Skyting pågår» og flagg skal heises. Dette, samt nærmere instrukser finnes i teknisk rom innenfor kontoret. Her ligger det også en loggbok som SKAL fylles ut!

Husk å rydde etter deg etter du har skutt!!!