Situasjonsrapport 18.03.2021

Hei alle GPKs medlemmer, her kommer litt info

Jeg skriver dette innlegget fordi at en av våre medlemmer via e-post (som for øvrig er den beste måten medlemmene kan nå oss i styret) har etterlyst mer informasjon fra oss i styret. Jeg tok kontakt og vi hadde en lengere og hyggelig prat i telefonen. For å si det kort, så har vel jeg som leder ikke helt hatt god nok fokus ut for å spre informasjon ut til dere, noe jeg beklager og derfor skriver noen ord og forsøker å informere litt til dere.

Covid 19

Vi i styret er veldig frustrert og lei oss fordi vi ikke kan tilby våre medlemmer å skyte på den flotte innendørsbanen vi har. GPK må som alle andre følge de nasjonale smittevernreglene, i tillegg må vi også rette oss etter de reglene NIF gir og ikke minst de reglene vår kommune setter. GPK styre besluttet å stenge ned innendørsbanen 12 mars 2020, men vi hadde begrenset åpning av banen på høsten 2020 da med begrenset bruk og forhåndspåmelding. Forhåndspåmelding og registrering av hvem som var på innendørsbanen ble gjort for å ha god smittesporing. Tiltak som ble utført i den begrensede tiden vi hadde mulighet til å besøke innendørsbanen var: ekstra rengjøring av oppholdsrom og standplass med tilhørende desinfisering av naturlige berørte overflater, samt at GPK la til rette for bruk av håndsprit. Det var også satt opp plakater med informasjon om hvordan vi skal forholde oss med hensyn til Covid 19 og smittefaren.

Alle ekstra tiltak som er utført koster selvfølgelig ekstra både i kr og i arbeide. Erik Solberg, som holder det rent og pent hos oss sammen med våre skytterledere har gjort en flott jobb så langt.

Så fort smittesituasjonen tilsier det og det åpnes for innadørs trening vil vi vurdere å kunne starte opp aktivitet igjen på Geiteryggen innenfor de til enhver tid gjeldene smitteverntiltak.

Utgifter og inntekter

Som dere sikkert alle vet er at fordi vi er nedstengt løper jo de faste utgiftene, som kontingent til NIF og TSK, VAR avgifter, lån på de nye skivene, utgifter til strøm, vedlikehold av brannslukningsutstyr mm. Inntekter derimot så sitter vi igjen med stort sett medlemskontingenten som ble sendt ut denne uken. Vår medlemskontingent vil selvfølgelig komme opp som sak på årsmøte som vanlig, men vi i styret valgte å sende kontingenten ut nå. For å forklare den 50 krona, som ble lagt på den samlede kontingenten ut fra oss så var det pga at NSF bestemte på sitt ekstraordinære forbundsting 2020 kontingent økning på kr 50, som ble øremerket SkytterAdmin 2.0. som har gitt NSF større utgifter. (se Tingprokollen – se sak 6.3).

Styret forsøker også hele tiden å søke om midler, men de fleste utlyste søknader dreier seg om ungdom og junior skyttere og de har vi ikke mange av slik at mulighetene til å søke om støtte blir sterkt begrenset.

Samfunnet rundt oss har jo laget støtteordninger for de virksomheter/klubber som er berørt av Covid 19, men her blir vi for små til å søke.

Hva kan vi tilby når innendørsbanen er stengt

Det vi kan tilby våre medlemmer er å skyte ute på mandager oppe på Blesa. Dette er ingen organisert skyting i klubb regi, men vi har leid plass denne dagen hele året og betaler for dette kr 10 000 hvert år.
(http://gpk.no/blesa/)
Husk at man må bruke telegram appen, og at det kreves opplæring/gjennomgang av baneinstruks.

Samt at vi har skyting i Skyggestein etter normal arbeidstid.
(http://gpk.no/skyggestein/)

Hva ønsker vi i styret

Som avslutning på informasjonen henstiller styret alle medlemmer å støtte oss i denne vanskelige tiden hele landet er inne i. Vi har forståelse for at flere av dere er blitt permitterte, står uten jobb og har det tøft i hverdagen. For å hjelpe klubben vår håper vi i styret at alle medlemmene støtter GPK og betaler kontingenten som er sendt ut. Vi i styret må bli flinkere til å informere på vår nettside over de ting som skjer, spesielt når banen er stengt. Håper alle våre medlemmer får en fin vår og at alle holder seg friske.

Send oss en e-post med spørsmål om hva dere som medlemmer ønsker av styret og hva vi kan bidra med, så skal vi se hva vi kan få til.

post@gpk.no

Med vennlig skytterhilsen fra Svein Findal, leder.