Blesa

Vi disponerer skytetid på Blesa skytebane hver mandag. Alle skyttere skal registrere seg på Telegram før skyting. For nøkkel og annen informasjon send en epost til post@gpk.no

Følg også med på Facebook (kun for medlemmer av GPK) hvor det leggs ut mye informasjon fra feltgruppa

Informasjon