Åpningstider og priser

Åpningstider

 • Tirsdag kl 18.00 – 19.00 program / kl 19.00 fri skyting
 • Onsdag kl 18.00 – 21.00 Luftpistol
 • Torsdag kl 08.30 – Pensjonistgruppa. Skyting starter 09.00 Åpen skyting cal 22-45
 • Torsdag kl 18.00 – 19.00 program / kl 19.00 fri skyting

Klikk her for å se hvilket program som kjøres på tirsdag og torsdager.

Påmelding for skyting ved fremmøte frem til kl. 19.00 alle dager

Påmelding torsdag formiddag frem til kl. 09.15

 

Priser

 • Treningsavgift……………………. kr 50,-
 • Ungdom u/20 år………………… Gratis
 • Skyttere fra andre klubber… kr 100,-
 • Klippekort for medlemmer(13klipp) kr 500,-
 • Våpenleie……………………………. kr 30,-
 • Årskort……………………………….. kr 1.800,-
 • Årskort etter sommeren……. kr 900,-
 • Sikkerhetskurs…………… kr 500,-
 • Årskontigent …………….. kr 1.000,-
 • Pensjonist/famile………. kr 600,-