Blesa

Vi disponerer skytetid på Blesa skytebane hver mandag. 

Informasjon
Baneinstruks