Grenland Pistolklubb  etab. 1951                                    

§ 1 Formål

Laget er selveiede med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund, ved samarbeide og kameratskap å fremme idrett i sunne former.

§ 2 Organisatorisk tilknytning

Laget er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Telemark Idrettskrets. Laget er medlem av Telemark Skytterkrets. Klubben hører hjemme i Skien, og er medlem av Idrettsrådet i kommunen. 

   Banen

Vårt skyteanlegg ligger på Geiteryggen, ca 5,5 km fra Skien sentrum .Vi har et topp moderne skytteanlegg  med blant annet elektroniske skiver på hele banene både på  10 og 25 meter. Vi har også en egen pensjonistgruppe, som  på torsdag formiddag samler i snitt tyve stykker. Her er Interessen  på topp, så  det er ikke store fraværet der i gården. Det blir også avholdt en god del stevner igjennom året. Årsmøte er klubbens høyeste organ som igjennom sine vedtak instruerer styret, som er det organ  som har ansvaret for den daglige drift.

For medlemmer som ikke har eget våpen og ønsker å være med og skyte har vi topp moderne pistoler til utleie, både luft og 22. All skyting på banen blir instruert av en skytterleder, som har ansvaret for at alt går riktig for seg. Det er ikke lov og skyte på banen uten ansvarlig skytterleder tilstede.

Skulle pistolskyting være noe for deg, så meld deg på et sikkerhets kurs å bli medlem.

Hilsen Grenland Pistolklubb.

BLI MEDLEM

 

 

 

 

 

 

 

Banen på Geiteryggen

Oppholdsrommet

 
 

Standplassen