HISTORIER

(Litt Historikk)

 

Den 15. Mai 1951 er en ganske spesiell dato for oss. Da ble Skien Pistolklubb startet. Tanken på å starte en pistolklubb kom i stand ved samtale ved disken i butikken til Bjarne Johansen, sammen med Sigurd Hylland og Ingvald Hekkli.  Initiativtakere var:  Sigurd Hylland, Bjarne Johansen (død), Ingvald Hekkli? Kontingenten 1951  10 kr. Det første protokoll førte styremøte var 02.09.53, med følgende saksliste:Godkjenne nye medlemssøknader(Vanlig den gang)Utendørs stevne, Trekant konkurransen

(Informere drosjene om hvor banen ligger)

 Klubben ønsket også den gang sosialt samvær og på styremøte den 13.11.53 sak 5 så klubbens første fest dagens lys. I protokollen står det: Det ble drøftet om det lot seg gjøre å holde en fest med damer.Det skulle ordnes med filmapparat, teppe og film. Lokale og bevertning og alle medlemmene skulle tilskrives.

 Kontingenten      1951 var:   10 kr 1965 var    15 kr og kontingent til NSF 1966 kr 5 p.r. medlem 1971 var          25 kr

 I 1963 ble våpenkort innført på bakgrunn av den nye våpenloven, og politibetjent Kvisle var på generalforsamlingen den 20.02.63 og informerte.

 Den første pokalen som klubben kjøpte skulle gå til den skytter som fikk flest 1 plasser i sesongen 1964

 Det første loddsalget ble holdt i 1965 og på årsmøtet ble det foretatt loddtrekning der premien var en luftpistol.

 På dette årsmøtet ble det vedtatt at Skien Pistolklubb skulle bytte navn til Grenland Pistolklubb for så å prøve og samle hele distriktet i en storklubb. Navn endringen ble vedtatt mot en stemme og skulle gjelde fra 01.01.1966

 På årsmøte 25.10.01 ble det bestemt at vi skulle bytte medlemsmerke da ingen utenforstående forstod hva merket betydde, det ble bestemt å gå over til det samme merket som vi benyttet i klubbens startfase.

HMS

I styremøte den 07.01.66 ble det vedtatt og kjøpe inn førstehjelpsutstyr i klubben for bruk på trening og stevner. På årsmøtet i 1968 ble det tatt opp at skytterne trengte fysisk trening, 10 mann meldte sin interesse for å trene på Skien Helsesenter. Det ble også tatt opp om klubben skulle innføre krav til hørsel vern, det ble bestemt at det skulle henstilles til skytterene å bruke dette.Sikkerhetskurs ble startet opp første gang i 1983 av Per Arne Andersen.

 IKU

ville ikke lengere bevilge penger fra både Skien- og Porsgrunn kommune, det ble også diskutert deling av klubben.  I styremøte den 10.02.83 ble det bestemt at klubben skulle høre til IKU-Skien

 Utendørsanlegg

Den første skytebanen var på Århus, forholdene her var kanskje ikke av de aller beste, men etter vært fikk de en buss som de kunne oppbevare skiver og lignende. Etter en tids bruk ble banen stengt av sikkerhetsmessige grunner.I et utendørs medlemsmøte på Modammen den 09.05.62 ble det bestemt og forsøke å inngå avtale med Gjerpen Skytterlag og Løvenskjold, om pistolbane på Modammen. Banen ble åpnet av klubben med feltstevne den 26.10. 1963.

 1979 Utbygningsplanene på Herregårdsstrand står i stampe. Protester ha kommet på avkjøring til parkeringsplassen og fra Lillegården Skole Mye penger og arbeide er nedlagt, tegninger er under utarbeidelse av arkitekt Vik. Godkjennelse fra Landbruksstyret med klarsignal for bygging, dette har vert klart i lengere tid men Porsgrunn Kommune har gjentatte ganger utsatt saken. Herregårdstrand er i dårlig forfatning og det må rustes opp, men i 1986 vil Statens Skoger ha oss vekk fra Herregårdsstrand, dette p.g.a. klager fra omgivelsene, ingen erstatning å få for standplassbygget. P.g.a. manglene byggetillatelse.

 Bliva 1986

Grenland Pistolklubb har inngått samarbeide med Løvenskjold om bruk av Rokkedalen, sandtaket ved Bliva fungerer bra som trenings- og feltstevne anlegg.Mange fine stevner og sosiale treninger har det blitt opp gjennom åra, helt frem til 1992, da vi dessverre mistet banen.

 NM utendørs stevner

Hvem husker ikke 1985 med både felt og metallsiluett NM.

1991 med felt NM i Siljan, alle stevnene ble arrangert i kjent stil med stor suksess.

 Innendørsbane

Problemer med innendørs pistolbane var det også i klubbens tidligere år, men den 09.03.1960 opplyste den gang formann Ingvald Hekkli, at han hadde ordnet med tillatelse til å bruke tilfluktsrommet i Gampedalen, Follestad under forutsetning av at politiet i Skien godkjente denne pistolbanen. Åpning av pistolbanen ble forespeilet til våren 1961.

På styremøte 14.09.65 ble det besluttet at alle som skjøt på banen måtte betale 2 kr for skytinga.

 I 1967 ble det i Gampedalen laget ”skrivestue” og skivene ble flyttet 5-6 meter innover i fjellanlegget. Dryppfang over standplass ble bygget, slik at skytterene ikke blir sjenert av drypp fra taket. Det ble også lagt opp nytt lys. Vi fikk også etterhvert toalett og lager.

 Banen ble også den gang ble ansett som i minste laget for klubben og det ble innført medlemsstopp i klubben, dette p.g.a. at baneanlegget vårt hadde for liten kapasitet. I 1979 hadde aktiviteten på banen sunket noe, slik at vi igjen kunne åpne for nye medlemmer.

 Kravene fra skyttermiljøet, til komfort og kvalitet på innendørsbanen gjorde seg gjeldene. Banen i Gampedalen var lite presentabel og holder ikke lenger mål. Møter med representanter fra Skien kommune for å få til et nytt innendørsanlegg ble holdt, men dessverre var det ingen løsning i sikte.

 1980

Forslagskassa blir satt opp i Gampedalen, bestemt på styremøte 07.02.80.

Gampedalen målinger

Blymåling våren 1984 av dr. Egil Fernholt fra yrkesmedisinsk institutt. Legen orienterer på medlemsmøte og medlemmer som har for høy mengde bly i blodet møter til ny prøve.

 Statlige midler er søkt om for å bygge ventilasjonsanlegg i tunnelen. Dette ble avslått av Skien Kulturstyre, men de gjorde det klart at vi kunne søke igjen til neste år.

Ny innendørsbane!!!!!!!!!

1980

Helge Brekke tar kontakt med Victor Arvesen ang baneanlegg, Skien kommune tilbyr leie av Hall B på Stevneplasen (fordeles på 6 klubber).

 1982

Harald Baugerød orienterte om muligheter for innendørs skytebane hos Tollnes Ballklubb, endelig avgjørelse fra Tollnes Ballklubb foreligger ikke. Styret i Grenland Pistolklubb har arbeidet med dette, men lokalene er lite egnet for oss.

 Luftpistolgruppe ble opprettet. Det ble kjøpt inn kulefanger, og som luftpistolbane fikk vi disponere et rom på Høyer hotell.

 1983

Byggekomite ble opprettet

Arne Stenbakk, Trygve Bjåland, Svein Larsen og Frank Lønnquist

 Mange prosjekter er sett på:  

Samarbeide med Herkules i området rundt Skienshallen 04.01.1983).

Skytebane anlegg på Flittig (20.01.1983).

Kontakt med Borg og Ørn da de også har byggeplaner (10.02.1983).

Utvide Gampedalen, støpe tak (10.02.1983).

Sprenge tunnel i Hvtsteinåsen (10.02.1983).

Kjellerlokale på Sneltvedt skole (08.09.1983).

Møte med Speiderbevegelsen og Tennisklubben (01.11.1983).

Myrabakken tilfluktsrom (1983).

Nedre Blesa (10.11.1983).

Metallsiluettbane på Kreppamyr (19.06.1984)

Flyplassen med mulig samarbeide med Grenland Miniatyr skytterlag (18.10.1984)

Møte med Statens Skoger, mulig kontrakt i 40 år (28.03.1985).

Gjerpen Idrettslag (09.10.1985).

Kjøpe hus i sentrum av Skien (02.12.1985).

Samarbeide med Siljan Skytterlag (30.04.1986).

Skotfoss Bruk,

Odd’s ballklubb,

Borg’s ballklubb

Grenland Motorklubb (22.10.1986).

Løkken & Sønner bygger nytt, tilbud om å leie tilfluktsrommet (22.04.87).

7 andre klubber i kjelleren på ny idrettshall fra Gjerpen IL (07.09.1987).Skyteanlegget på Geiteryggen:

Endelig den (02.02.1988) etter henvendelse fra Victor Arvesen, får vi greie på at Grenland Fallskjermklubb skal bygge klubbhus på Geiteryggen og ønsker et samarbeide med oss.

 Vi må skaffe mer egenkapital 50-70 000 må skaffes, det ble bestemt og lage et lotteri med reiser som premie. Dette ga til slutt et overskudd på 29. 165. (Styremøte 08.10.1988) Kontrakt er skrevet med GFSK for fremleie av tomt eiet av Skien kommune. Byggelån på kr 800 000 med 20 års løpetid med 3 års avdragsfrihet er OK Etter litt frem og tilbake med tegninger ble de til slutt godkjent av STUI. Og kr. 550 000 ble bevilget.

 I styremøte den 11.12.1990 ble vi informert at vi hadde blitt tildelt kr 100 000 som forskudd på STUI midlene. I 1991 fikk vi byggetillatelse Lånekontrakten ble deretter undertegnet av leder, nestleder og kasserer.

 Vi mottok anbud fra Hol og Co kr      827 720

Ventilasjonsanlegg                                  60 000

Skive vender anlegg                                    52 000

Minikjøkken                                             10 000

Skivetrekk luft                                         25 000

 Over 4000 dugnadstimer har våre medlemmer utført på banen.

 Innvielse fest i skytterbanen ble holt den 12.06.1992.

Første styremøte i eget hus den 19.08.1992.

Offisiell åpning i september 1992. Banen ble godkjent for skyting den 01.10.1992.

 Byggets totale byggekostnad er p.r. i dag på kr.         1042396,20

 I dag den 23.11.01 er vår innendørsbanen et bevis på klubbens eksistens Klubben vår er i høyste grad levende og det arranges kurser, styremøter, treninger og stevner på Geiteryggen hele uken igjennom.