Skyteleder instruks.

 

Frammøte. Skyteleder med nøkkel må møte minst en halv time før skytingen starter. Kan ikke skyteleder møte, er han ansvarlig å skaffe stedfortreder.

Organisering på banen. En koker kaffe og sørger for kiosksalget, mens den andre forbereder skytingen. Påmelding skjer kun på data og skytterne må oppgi medlemsnummer. Påmelding er fram til 19.00. Skyteleder har plikt til å påse at de som har møtt fram før 19.00 har mulighet til å skyte fullt program.  Deltar en skytter på flere treninger samme kveld skal det betales ny avgift.  Til skyttere uten eget våpen kan det kun selges 70 skudd (tirsdag) og 65 skudd (torsdag).

Skytingen. På tirsdag skal det skytes VM programmet(30 skudd presisjon og 30 skudd duell) Onsdag er det luftpistolskyting (10m-60 skudd). På torsdag skytes det standardpistol(150 sek-20sek-10sek totalt 60 skudd) og hurtig pistol(10 sek-8 sek-6 sek).

Ild ordre. Ordene er slik: ”Ladning”, (det gis 1 min til ladning) når det er gått 1 min gis ordene ”Klar” (start elektronikken.) Etter avgitte skudd og evnt utgått tid ropes. ”Har alle skutt tomt?” Hvis ingen kommentar høres gi orden ”Tøm våpen!” Når alle har lagt ned våpnene og trekt vekk fra standplass gi orden ”Anvis!” Etter siste serie skal skytterleder foreta våpenvisitasjon før ordren ”Anvis”.

VM-presisjon. Det skal skytes 5 skudd i hver serie samt 5 prøveskudd og skytetiden er maks 360 sek. 

Duell. Det skal skytes 6 serier a 5 skudd samt 5 prøveskudd. Skivene snus vekk i 7 sek og kommer fram i 3 sek., deretter snus de vekk i 7 sek osv. inntil alle 5 skudd er avfyrt.

Standardpistol. Det skal skytes 12 serier a 5 skudd samt 5 prøveskudd. De første 4 skal skytes på 150 sek, de neste 4 på 20 sek og de siste 4 på 10 sek.

Hurtigpistol. Det skal skytes 12 serier a 5 skudd samt 5 prøveskudd. De første 4 skal skytes på 10 sek, de neste 4 på 8 sek og de siste 4 på 6 sek.

Anvisning.  Siden dette skjer fra standplass går ingen frem til skivene uten spesiell tillatelse fra skyteleder!

Sikkerhet. Hold spesielt øye med skytterne slik at de ikke bryter sikkerhetsreglene, reager på ting som veiving med våpen. Berøring av våpen etter ordre ”Anvis” er forbudt. Ved brudd på sikkerhetsbestemmelsene skal det tilsnakkes, evnt utvises ved gjentagelse. Når skytteren trenger assistanse ved forkiling og lignende på våpenet, skal dette utføres av skytterleder ved skytterens standplass.

Skyting i stålplata. Hold nøye kontroll med at ingen skyter for mye utenfor skivas målområde, hvis dette skjer må skytteren gjøres oppmerksom på dette.

Avslutning. Etter treningen er ferdig skal det sopes  både foran og bak standplass.  Betalt avgift, kjøp av ammo og andre rekvisita registreres på data og sammen med kiosksalget skal regnskapet gjøres opp ved treningens avslutning.Liste og penger puttes i en pose som legges i den grønne postkassa på bak rommet.

Skien 12.12. 2007.                                                                          

Styret.