Åpningstider og priser

Åpningstider

 • Mandag kl 18.00 Konkurransetrening (Kun for skyttere som driver aktivt)
 • Tirsdag kl 18.00 – 19.00 program / kl 19.00 fri skyting
 • Onsdag kl 18.00 – 21.00 Luftpistol
 • Torsdag kl 08.30 – Skyting starter 09.00 Åpen skyting cal 22-45
 • Torsdag kl 18.00 – 19.00 progam / kl 19.00 fri skyting

Påmelding for skyting er frem til kl. 19.00 alle dager

Påmelding Torsdag formiddag  frem til kl. 09.15

 • Mandag kl 18.00 Konkurransetrening (Kun for skyttere som driver aktivt)
 • Tirsdag kl 18.00 – 19.00 program / kl 19.00 fri skyting
 • Onsdag kl 18.00 – 21.00 Luftpistol
 • Torsdag kl 08.30 – Skyting starter 09.00 Åpen skyting cal 22-45
 • Torsdag kl 18.00 – 19.00 progam / kl 19.00 fri skyting

Påmelding for skyting er frem til kl. 19.00 alle dager

Påmelding Torsdag formiddag  frem til kl. 09.15

Priser

 • Treningsavgift 
 • Ungdom u/20 år   
 • Skyttere fra andre klubber    
 • Klippekort  (13klipp)              
 • Våpenleie     

Kr 50,-
Gratis
Kr 60,-
Kr 500,-
Kr 30,-

 • Treningsavgift…………………….kr 50,-
 • Ungdom u/20 år…………………Gratis
 • Skyttere fra andre klubber…kr 60,-
 • Klippekort  (13klipp)………….kr 500,-
 • Våpenleie…………………………….kr 30,-